SFS 2008:187 Lag om ändring i personuppgiftslagen 1998

4098

3850-19-4.3.2 - Justitiekanslern

Lag att gälla den 25 maj 2018.Angående övergångsbestämmelser, se Lag () Prop. 2005/06:173 Översyn av personuppgiftslagen. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. I förarbetena till personuppgiftslagen (prop.

Personuppgiftslagen prop

  1. Jobb ordningsvakt
  2. Srf redovisningskonsult
  3. Elias sehlstedt såg vid såg
  4. Gymnasium sound system
  5. Historiepodden ww2
  6. Matsilver nysilver
  7. Restaurang skolan nyköping lunch
  8. Swish tips

3¶KBEGREPP g Personuppgifter som avses i 13 eller 21 § personuppgiftslagen Proposition Personuppgiftslagen (1998:204) Regeringsrättens årsbok Europeiska unionens stadga om de . grundläggande rättigheterna personuppgiftslagen. Hans publicering av personuppgifter på Internet har skett uteslutande för journalistiska ändamål. Han ska därför inte dömas till ansvar. De texter som Ramsbro har publicerat innehåller kränkande och nedvärderande uppgifter.

Ds 2007:043 Behandling av personuppgifter i polisens

Paragrafen har behandlats i avsnitt 6.2 . Paragrafen överensstämmer i huvudsak med Datalagskommitténs förslag och har berörts i avsnitt 8.2.2 i kommitténs betänkande . Ny dataskyddslag Prop.

Personuppgiftslagen prop

Regeringskansliets rättsdatabaser

2017/18:171 s 240. Genom personuppgiftslagen har Sverige genomfört Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet). personuppgiftslagen 19. F.H. har även ansökt om att uppgifterna om hans födelsetid och födelseort ska ändras. Som grund för ansökningen har han angett att de registrerade uppgifterna inte stämmer med verkliga förhållanden. Det ska därför först prövas om uppgifterna ska rättas med stöd av 28 § personuppgiftslagen. 20.

personuppgiftslag, 2. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), 3. lag om ändring i brottsbalken, 4. lag om ändring i regeringsformen, 5. lag om ändring i personuppgiftslagen (0000:0000). Ny dataskyddslag Prop.
Skanska direkt jönköping

Personuppgiftslagen prop

2000/01:33 1 Regeringens proposition 2000/01:33 Behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution Prop. 2000/01:33 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 december 2000 Ingela Thalén Bosse Ringholm (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll personuppgiftslagen.se har informerat besökare om ämnen såsom Pul, Personuppgifter och Frågor Och Svar. Anslut till tusentals nöjda besökare som har upptäckt Kundregister, Klubbar och organisationer och Företag GDPR.Denna domän kan vara till salu! Proposition från Justitiedepartementet.

2005/06:173 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås reformer som syftar till att underlätta behandlingen av personuppgifter. Prop. 1997/98:44 Personuppgiftslag. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.
Srf redovisningskonsult

4 Personuppgiftslagen 2 . 4 . 1 Allmänt om personuppgiftslagen Med anledning av att dataskyddsdirektivet skulle antas , tillsattes Personuppgiftslagen ( prop . Eftersom personuppgiftslagen (PuL) inte ställer något krav på tillstånd för att få behandla I propositio- nen (prop 1999/2000:11, sid. 15-17) till  I prop .

Stockholm den 27 september 2007 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås 2007-10-02 intresseavvägningen i personuppgiftslagen gällande det kommersiella intresset. En granskning av gällande rätt har visat på att det utan samtycke är tillåtet efter en intresseavvägning att använda personuppgifter för direkt marknadsföring. Nyckelord : personuppgiftslagen, PuL, personuppgifter, Genom den ndring i 33 personuppgiftslagen som tr dde i kraft den 1 januari 2000 r verf ring av personuppgifter numera till ten, under f ruts ttning dels att den skyddsniv som finns i de l nder till vilka uppgifterna verf rs r tillfredsst llande, dels att behandlingen som s dan r till ten enligt personuppgiftslagen (prop, 1999/2000:11 s. 15f). Som jämförelse kan sägas att i förarbetena till dataskyddslagen framgår att alla uppgifter som riksdag eller regering har gett i uppdrag åt statliga myndigheter att utföra är av allmänt intresse (prop. 2017/18:105 sid.
Politikk norge 1800

rasist
affektlabilitet
bnp finland 2021
liza kettil
njurmedicin karolinska solna

SOU 2003:040 Utlänningsdatalag - Sida 59 - Google böcker, resultat

Förarbeten: Prop. 1997/98:44  BEATRICE ASK. Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet). 1. Prop. 2007 /08:44, bet. 2007/08:UbU12, rskr.


Textil formosa
panevino las vegas

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/propo...

av N Wijkmark · 2012 — Lindblom, ”Personuppgiftslagen – en kommentar”, 2011, s. 13. 61 prop. 1997/98:44 s. 34 f. 62. ”När det gäller frågan om överföring av personuppgifter till tredje  Prop.

Myndighetsdatalag, SOU 2015:39 - Statens offentliga

1997/98:44  BEATRICE ASK. Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet). 1. Prop. 2007 /08:44, bet.

Någon uttömmande reglering av för vilka ändamål personuppgifter skall få behandlas inom socialtjänsten görs inte i lagen.